PRIVACITAT

CoRubrics no emmagatzema cap dada de l'usuari. Totes les dades s'emmagatzemen únicament en el full de càlcul, propietat de l'usuari que el crea, i en el formulari, també de propietat de l'usuari.

Tots els permisos que CoRubrics requereix són exclusivament per a realitzar les funcions que s'han detallat (crear formularis, importar de Classroom, enviar correus als alumnes ...). En cap cas les dades es treuen del full de dades o del formulari de Google. Així doncs, la seguretat de les dades és la que proporcionen els servidors de Google. 

CoRubrics només realitza un recompte anònim de les rúbriques que s'han processat. Aquesta estadística és pública i es pot consultar a la pàgina Estadístiques d'ús.

Per tant, CoRubrics compleix les mateixes normes de protecció de dades que la versió de Google Workspace que utilitza l'usuari que l'està usant.