PRIVACITAT

CoRubrics només recull l'adreça de correu electrònic de l'usuari per identificar-lo, però CoRubrics no copia ni emmagatzema l'adreça de correu electrònic de l'usuari ni cap altra informació de l'usuari. Cap dada tampoc no es comparteix amb terceres empreses.

Totes les dades s'emmagatzemen únicament al full de càlcul, que és propietat de l'usuari que la crea, i al formulari, que també és propietat de l'usuari. Aquest full de càlcul i aquest formulari no es comparteixen amb ningú.

Per tant, la confidencialitat de les dades està garantida pels procediments de seguretat de Google Drive.

Tots els permisos que CoRubrics requereix són exclusivament per fer les funcions que s'han detallat (crear formularis, importar des de Classroom, enviar correus electrònics als alumnes…). En cap cas no es prenen les dades de la fitxa o dels formularis de Google. Per tant, la seguretat de les dades la proporcionen els servidors de Google.

CoRubrics només realitza un recompte anònim de les rúbriques que s'han processat. Aquesta estadística és pública i es pot consultar a la pàgina Estadístiques d'ús.

Per tant, CoRubrics compleix les mateixes normes de protecció de dades que la versió de Google Workspace que utilitza l'usuari que l'està usant.