Funcionament CoRubrics

Si el vostre centre disposa de GSuite for education, aquest complement presenta millors prestacions que la plantilla CoRubrics.

Instal·leu el complement CoRubrics.

A continuació, utilitzeu el menú Complements / CoRubrics i Creeu la plantilla.

Modifiqueu la rúbrica segons les vostres necessitats.

corubrics3

Podeu canviar el nom dels estadis (Expert, Avançat, Aprenent, Novell) i les seves puntuacions. I si voleu podeu afegir-ne o treure'n. El mateix amb els aspectes que evalueu, en podeu treure o afegir. Només és important que la columna on indiqueu quin pes té cada aspecte sigui la darrera de la rúbrica.

En el segon full hi heu d'indicar els noms i les adreces dels alumnes.

corubrics4

La rúbrica es pot utilitzar per avaluar alumnes individuals o bé grups. Així que en la primera columna podeu posar el nom de l'alumne o del grup i a les següents les adreces. Si és un alumne només la seva, però si és un grup, una adreça de cada component en cada columna (tants com vulgueu).

Al tercer full, el nom i les adreces dels professors.

Fins aquí la personalització de la rúbrica. Ara ja només cal utilitzar el menú que trobareu a la part superior, de nom Complements / CoRubrics.

1- Crear un formulari amb els continguts de la Rúbrica:

El primer pas és crear el formulari. Es tria el menú i es crea un formulari amb la rúbrica a la mateixa carpeta on està el full de càlcul.

Ens demanarà un nom pel formulari i llestos, ja l'haurà creat.

No cal obrir el formulari de moment, però tindria aquest aspecte:

corubrics6

2- Enviar per mail aquest formulari als alumnes o obtenir l'enllaç si només corregeix el professor:

Ara el menú ha canviat. La primera opció és Enviar per correu l'enllaç als alumnes. Si la trieu, cada alumne rebrà un correu semblant al següent:

corubrics7

Si l'avaluació la fa només el professor, enlloc d'enviar l'enllaç als alumnes, pot obtenir l'enllaç del formulari. Així podrà respondre'l.

3- Processar les dades per obtenir les mitjanes:

Un cop enviat l'enllaç o vist per pantalla, el menú de ha tornat a canviar. Quan s'hagi respost el formulari, tan sigui només el professor com pels alumnes, s'ha de triar l'opció Processar les respostes del formulari del menú.

En fer-ho, es crearà un full nou després del dels alumnes, (que té per nom la data i hora del moment del processament), on apareixeran totes les mitjanes.

Estan separades en tres, per Coavalaució (els alumnes han puntuat altres alumnes), Autoavaluació (si els alumnes s'han puntuat sí mateixos) i Avaluació del professor.

De l'estil d'aquest:

Com que convertir una rúbrica en una nota sempre és un problema, s'ofereixen dues notes globals. Una primera on la nota final és la de l'aspecte més baix i una segona on la nota és la mitjana ponderada dels aspectes.

4- Enviar els resultats i el comentari als alumnes

Finalment, el menú ha tornat a canviar. Permet enviar els resultats als alumnes per correu electrònic. Cada alumne (o cada grup d'alumnes) només rebrà els seus resultats. Es pot triar quin dels tres tipus d'avaluació s'envia.

En prémer el menú ens apareixerà una barra amb les opcions d'enviament (si s'envia la nota global, quina...).

Els alumnes rebran un correu similar al següent (en aquest cas indicant que s'enviï la nota global):

corubrics9

Fins aquí el procés. La idea és que sigui aplicable per avaluar alumnes individuals o alumnes en grup i també per avaluació del professor o per coavaluació dels alumnes. La facilitat de crear el formulari automàticament i d'enviar els resultats als alumnes per mail simplifiquen l'avaluació per rúbriques.

I, a més, quan s'ha acabat es pot reiniciar tot el procés. De tal manera que si la rúbrica es passa més d'una vegada amb el mateix grup (ja sigui per veure la seva evolució o perquè millorin les tasques), tindrem diversos fulls de resultats per poder comparar les dades.