Preguntes més freqüents

A continuació trobareu els errors més habituals en utilitzar CoRubrics i la seva solució:

Intento importar alumnes de Classroom i no funciona

Segurament has iniciat sessió amb diversos usuaris en el mateix navegador. Els complements de Google poden tenir problemes si hi ha més d'una sessió iniciada. És recomanable tenir-ne només una d'oberta.
Es poden utilitzar perfils del navegador per evitar aquest problema i treballar amb diferents usuaris en el mateix ordinadors.

Processo correctament, però algun alumne queda sense puntuacions

Primer assegura't que els companys han avaluat realment a l'alumne, a través del formulari, accedint a les respostes.

Sí ja t'has assegurat que té respostes, revisa el nom de l'alumne en el full Alumnes. Revisa, sobretot, que no tingui cap espai inicial, cap espai al final o un doble espai entre nom i cognoms.

Processo correctament, però algun aspecte apareix sense puntuació

Quan només fallen alguns aspectes, i altres funcionen bé, sol ser problema del format de la rúbrica. Normalment s'ha copiat i enganxat d'un word o pdf o similar i això introdueix caràcters ocults que donen problemes.

La solució és seleccionar les descripcions i utilitzar l'opció Esborrar el format.

També podria ser que en alguna descripció hi hagués algun salt de línia. Aquests no es permeten el formularis de Google i, per tant, donen problemes. Només cal eliminar-los i reprocessar.

He triat "Reiniciar el procés" per error, com torno a vincular el formulari per poder processar?

En aquests casos, cal tornar a crear el formulari i tornar a visualitzar-ne l'enllaç. Un cop fet, en el menú apareixerà l'opció de Canviar el formulari vinculat. Amb aquesta opció es pot indicar l'adreça del primer formulari i processar sense problemes.