Complement

El complement CoRubrics G Suite es troba a la chromestore de complements de fulls de càlcul.