Comunitat Google+

Si utilitzeu la plantilla CoRubrics o CoRubrics GSuite, us animo a inscriure-us a la comunitat de Google+ que he creat.

D'aquesta manera, podreu estar connectats amb altres professors que també l'utilitzem i podrem compartir dubtes, experiències, millores...

Comunitat Google+ de CoRubrics