Comunitat

Si utilitzeu la plantilla CoRubrics o CoRubrics GSuite, us animo a inscriure-us al grup CoRubrics (dins al comunitat de GEG Spain).

D'aquesta manera, podreu estar connectats amb altres professors que també l'utilitzem i podrem compartir dubtes, experiències, millores...

Grup CoRubrics - Comunitat GEG Spain