Historial de revisions

 • Versió CoRubrics 2: 7/10/2017. Es converteix CoRubrics en un complement de fulls de càlcul de Google.
 • Versió CoRubrics G Suite 6: 25/08/2017. Es converteix CoRubrics G Suite en un complement de fulls de càlcul de Google.
 • Versió CoRubrics GSuite2.7 i CoRubrics 1.6: 28/03/2017.Google realitza canvis a les propietats dels fulls de càlcul i s'adapta perquè funcionin correctament.
 • Versió CoRubrics GSuite 2.6: 15/12/2016. S'afegeix l'opció d'enviar els resultat a un sol alumne.
 • Versió CoRubrics GSuite 2.5: 4/12/2016. Es millora l'enviament de resultats als alumnes.
 • Versió CoRubrics GAFE 2.1 i CoRubrics 1.4: 25/03/2016: S'afegeix la correcció d'un error freqüent amb els espais al final del nom dels alumnes. Ara, si hi ha aquest espai, l'script l'elimina automàticament. A més, s'afegeixen els comentaris del propi alumne en el full de notes.
 • Versió CoRubrics GAFE 2.0: 29/07/2015: S'afegeix la possibilitat de fer comentaris en les valoracions i fer Coavaluació, Autoavaluació i l'avaluació del professor en un sol CoRubrics GAFE.
 • Versió CoRubrics i CoRubrics GAFE 1.2: 15/07/2014 Es canvia un tema tècnic per un canvi en les funcions de Google. A més, s'afegeix la possibilitat d'enviar comentaris en el correu dels resultats de la rúbrica.
 • Versió CoRubrics GAFE: 26/04/2014 S'ha creat una versió de CoRubrics per a dominis GAFE que permit eliminar respostes duplicades. Si un alumne puntua més d'una vegada a un company, només es té en compte la última puntuació.
 • Versió 1.0.4: 24/04/2014 S'afegeix que si se reprocessen les dades, s'actualitzi el dia i l'hora en el nom del full de resultats.
 • Versió 1.0.3: 06/02/2014 S'ha afegit l'hipervincle quan es demana l'enllaç del formulari (així no cal copiar i enganxar). També s'ha solucionat l'error si es processaven les dades d'un formulari sense respostes.
 • Versió 1.0.2: 30/01/2014 Soluciona un problema si en les descripcions de la rúbrica hi havia un salt de línia
 • Versió 1.0.1: 21/01/2014 Soluciona un problema si s'afegien o s'eliminaven aspectes
 • Versió 1.0:  17/01/2014 Versió inicial