Comunitat Google+

Si utilitzeu la plantilla CoRubrics o CoRubrics GSuite, us animo a inscriure-us a la comunitat de Google+ que he creat.
D'aquesta manera, podreu estar connectats amb altres professors que també l'utilitzem i podrem compartir dubtes, experiències, millores...


https://plus.google.com/u/0/communities/113733625318888781716


Comments